Thành viên ubj7322

Đã đăng ký được: 2 năm (since 25/4/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Duka Aiko
Vị trí: Curitiba
Tự giới thiệu:

Hoạt động của ubj7322

Điểm: 230 điểm (hạng #36,734)
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 2
Các bình luận: 1
Đã bình chọn cho người khác trong: 1 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 2 Phiếu ủng hộ, 0 Phiếu chống
Bình chọn nhận được từ người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho ubj7322

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...