Thành viên Zbeto

Đã đăng ký được: 2 năm (since 09/4/2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Kia Roats
Vị trí: Taipei, Taiwan
Tự giới thiệu: I heard Sidney Bechet play a Duke Ellington piece and fell in love with the soprano saxophone

Hoạt động của Zbeto

Điểm: 220 điểm (hạng #37,938)
Các câu hỏi: 3
Các câu trả lời: 1
Các bình luận: 0
Đã bình chọn cho người khác trong: 0 Câu hỏi, 1 Trả lời
Bình chọn cho người khác: 0 Phiếu ủng hộ, 1 hủy bình chọn
Bình chọn nhận được từ người khác: 1 bình chọn, 0 Phiếu chống

Đăng lên tường cho Zbeto

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đăng lên tường này.
...