iOS 8 UITableView tách Glossy 0 không làm việc


+1 Phiếu
Đã hỏi 25/5/2016 bởi Nothing (200 điểm)
Tôi có một ứng dụng, nơi tableview tách ghép được thiết lập để tùy chỉnh - phải 0, trái 0. Điều này hoạt động hoàn hảo ở iOS 7.x, Tuy nhiên trong iOS 8.0 tôi thấy rằng dấu phân cách gắn được thiết lập mặc định của 15 ngày phải... Ngay cả trong các tập tin xib nó đặt thành 0, nó vẫn còn hiển thị không chính xác... Xin tư vấn. Cảm ơn!

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.


ToughDev Q&A là gì?

Trang web hỏi đáp cho các bạn đam mê lập trình, phát triển phần mềm và các vấn đề kỹ thuật khác. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng thành công một thư viện đầy đủ các câu hỏi và trả lời về tất cả các vấn đề có liên quan đến lập trình!...