Làm thế nào để loại bỏ các điểm ảnh duy nhất trên biên giới của một blob?


0 Phiếu
Đã hỏi 23/5/2016 bởi Cains_1135 (120 điểm)
Tôi có một hình ảnh nhị phân như hiển thị bên dưới. Làm thế nào để loại bỏ các điểm ảnh duy nhất trên biên giới của các đốm màu? enter image description here không cần phải cung cấp cho code đầy đủ nếu bạn không muốn, bạn có thể giải thích một số thuật toán hoặc chỉ cho tôi đi đúng hướng.

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.


ToughDev Q&A là gì?

Trang web hỏi đáp cho các bạn đam mê lập trình, phát triển phần mềm và các vấn đề kỹ thuật khác. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng thành công một thư viện đầy đủ các câu hỏi và trả lời về tất cả các vấn đề có liên quan đến lập trình!...