Giới Thiệu

Cầu nối kiến thức về kỹ thuật cho bất cứ ai! 

ToughDev là một trang web chứa một loạt các tài nguyên kỹ thuật như bài viết blog, đánh giá sản phẩm, dự án mẫu, hướng dẫn lập trình và nhiều hơn nữa, ToughDev giúp các nhà phát triển phần mềm để tìm thấy những thông tin họ cần và chia sẽ những điều mới mẻ họ khám phá được.

Điều khoản sử dụng

Bằng cách sử dụng ToughDev bạn được coi là đã đọc và chấp nhận các Điều khoản sử dụng dưới đây. Các Điều khoản sử dụng có thể được trên trang web của chúng tôi tại http://www.toughdev.com/ và có thể được thay đổi theo thời gian mà không cần báo trước.

Tất cả nội dung văn bản đăng trên ToughDev được miễn phí cho sử dụng cho mục đích cá nhân và giáo dục, trừ khi có quy định khác. Nếu bạn sử dụng chúng trong các dự án của bạn, chúng tôi đánh giá cao nếu bạn có thể cung cấp một liên kết trở lại trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra do việc sử dụng các nền tảng ToughDev, bất kể trong những lý do cho những thiệt hại đó, trong phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của người sử dụng một cách nghiêm túc và sẽ không xuất bản cũng như không bán bất kỳ thông tin chúng tôi có thể có được từ người sử dụng cho bên thứ ba, trừ khi những hành động đó là yêu cầu của pháp luật. Ví dụ về các thông tin đó bao gồm tên người dùng, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email hay địa chỉ IP.

Bằng cách truy cập bất kỳ trang nào trên trang web này, bạn đang đưa ra sự đồng ý của bạn để chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của người dùng khi duyệt nội dung được cung cấp bởi ToughDev và các bên thứ ba khác, ví dụ như Google, eBay, Amazon và DoubleClick. Nếu bạn không muốn sử dụng các tập tin cookie cho một số các dịch vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba, vui lòng truy cập trang web của họ để biết thêm thông tin.

Trừ khi có quy định khác, tất cả các nhãn hiệu và tên sản phẩm xuất hiện trên trang web này thuộc về chủ sở hữu tương ứng của họ.